poptávka cen zhotovení obložení schodišť "Řadové domy Králův dvůr u Berouna, 2.+3. etapa"

Nabídky k této zakázce můžete přidávat už jen maximálně 179 dní a 17 hodin. Zadavatel má možnost vybrat šikulu kdykoliv před uplynutím této doby.
Místo realizace na mapě
Králův Dvůr u Berouna (26701)
Termín realizace
15.9. 00:00 - 15.12. 00:00
Předpokládaná odměna
Nabídněte
Vyžaduji účetní doklad
Ne
Poznámka
Dobrý den,

Rád bych Vás poptal o ceny zhotovení obložení schodišť pro stavbu "Řadové domy Králův dvůr u Berouna, 2.+3. etapa". V rámci druhé etapy se zhotovuje 32 jednotek, 16x typ A a 16x typ B.

Pokud bude ve vaší možnosti, můžete dodat vč. zábradlí dle dokumentace/bližší specifikace na vyžádání.

Přehledné výkresy a ukázková fotodokumentace z první etapy realizace přílohou, kompletní dokumentace na odkazu níže.

Místo stavby: Králův Dvůr u Berouna (přesné umístění stavby: https://goo.gl/maps/qymeL3sUS4tYoUneA), 2.+3. etapa (vyznačeno v situaci)

Odkaz na kompletní dokumentaci: https://uloz.to/file/b6qRPWKIpAZ7/dsp-zip

Popis požadované subdodávky:
V rámci developerského projektu máme zasmluvněného dodavatele materiálu na který jsou vytvořené standardy. Nákup materiálu pro obložení by byl v naší režii, poptáváme tedy práci + veškerý dodatečný materiál nutný ke zhotovení práce.
Typ A – U schodiště, typ B - přímé schodiště
Pro oba typy schodišť jsou zde nabízeny 3 základní varianty
1) Stupnice z vinylu a bíle podstupnice z lamina s nosem
2) Stupnice i podstupnice z vinylu s nosem
3) Stupnice i podstupnice z vinylu, bez nosu
U všech těchto variant poprosím i nabídku včetně i bez olištování stěn viz foto.

Poprosím o co nejkompletnější nabídku, pokud možno za celé jedno schodiště ve výše uvedených variantách pro oba typy schodišť s odhadovanou dobou realizace jednoho schodiště. Čím srozumitelnější úvodní nabídka bude, tím větší je pravděpodobnost oslovení a dohody.

Termín subdodávky – (bude upřesněno):
- A12-19: první polovina 11/2021
- A20-27: druhá polovina 11/2021
- B11-18: konec 09/2021
- B19-26: začátek 12/2021


Nabídky pošlete do: co nejdříve, maximálně do 19.5.2021

Navrhované obchodní podmínky: - splatnost 14 dní od přijetí faktury (projekt je financován z vlastních zdrojů)
-záruka: 61 měsíců, počíná běžet od převzetí koncovým uživatelem (prosinec 2021)
- fakturace měsíčně na základě schváleného výkonu odpovědnou osobou objednatele
- 5% zádržné z každé faktury do kompletního předání bez vad a nedodělků (uvolněno po finální fakturaci, zádržné do konce záruky nepožadujeme)
Obchodní podmínky jsou k diskuzi

Do nabídek prosím vždy uveďte požadavky na stavební připravenost (např zaměření) pro realizaci Vaší subdodávky.

Do nabídky zkuste alespoň přibližně popsat vaše kapacity. Dále uveďte nejzazší termín pro ohlášení přesného termínu nástupu (14 dní, 3 týdny….) ze strany objednatele.

V případě vzájemné spokojenosti je zde možnost spolupráce na dalších těchto typových projektech, jen letos realizujeme více než 50 bytových jednotek.

S pozdravem

Pavel Svinka
Příprava staveb
Brand Stav, s.r.o.
kontaktní údaje ve formuláři
Nabídku mohou přidávat pouze zhotovitelé. Registrovat se