Vyberte portál:

Porouchal se Vám budík? Postavte si nový i s rádiem...

 

Úprava budíku pro zapínání rádia

 

Jednoduchou úpravou můžete uzpů­sobit budík tak, aby na místo protivného zvonění zapjal rozhlasový přijí­mač. Stačí, když pod hřídel pera pro natahování zvonku vhodně umístíme páčkový vypínač. Při zvonění se hří­del otáčí a tento pohyb využijeme k obsluze páčky vypínače. Protože jsou různé druhy budíků a taky páčkové vypínače jsou na trhu v různých provedeních, musí sl každý návod přizpůsobit.

Obecné zásady:

  1. Natabovací hřídel musí mít pevná křidélka. Pokud je křidélko sklop­né, musí se buď upevnit, nebo na­hradit křidélkem pevným.
  2. Vypínač musí mlt lehký chod a musí být dimenzován na spíinavý výkon. Obchodní název „Spínač vestavný páčkový".
  3. Přívody k vypínači musí být spo­lehlivě chráněny izolací proti do­tyku rukou a proti styku živých částí s kostrou budíku. Nejlépe je těleso spínače opatřit krytem (provedení musí vyhovovat ČSN 34 1010).
  4. Totéž platí o přídavné zásuvce pro připojení radia a o svorkovnici.
  5. Vypínač musí být umístěn vzhle­dem k hřídeli tak, aby křidélko hřídele překlopilo páčku vypínače a pak so o přeloženou páčku za­stavilo. Proto sešikmíme pilníkem vrchol páčky podle obrázku. Totéž platí o přídavné zásuvce pro připojení radla a o svorkovnici.
  6. Předem se přesvědčíme, při které poloze páčky je spínač vypnut a na kterou stranu se otáčí křidélko při zvonění. U některých budíků se otáčí doprava, u jiných doleva.

Přiklad provedení úpravy a schéma zapojení jsou na obrázku. Úpravu lze s úspěchem použít i pro zapínáni ji­ných spotřebičů, např. magnetofonu, vařiče, lampy, televizoru ap. Musíme však dbát, aby spínaný výkon nebyl vyšší než jaký je vyznačen na vy­pínači.

ING. MILAN VESELÝ (UDĚLEJ SI SÁM 1970)