Podpora odboru ochrany prostředí MHMP

Podpora odboru ochrany prostředí MHMP v období 2019 - 2021

Odbor ochrany prostředí MHMP podpořil formou grantů platformu Vyřešmito v období 2019 - 2021 v následujících projektech :

2019 : Vyřešmito – publicita projektu na území hl. m. Prahy

Projekt byl založen na přímé podpoře publicity platformy Vyřešmito na území Prahy. Z principu online modelu platformy jsme zvolili formu online reklamy na nejrozšířenějších vyhledavačích v ČR (Google a Seznam). Dílčí aktivity probíhaly i na sociální síti Facebook.

V rámci projektu byly stanoveny tyto konkrétní cíle:

  • zadání minimálně 1400 požadavků na opravy
  • registrace minimálně 1200 zadavatelů 
  • registrace minimálně 150 šikulů
  • oslovení minimálně 70.000 obyvatel Prahy

 

Následující tabulka zobrazuje míru splnění požadovaných cílů:

Závěr

Oba Projekty probíhaly v období 07/2019 – 12/2020. Po významnou dobu v průběhu roku 2020 byly ovlivněny situací spojenou s pandemií COVID-2019 a to jak z pohledu oficiálních omezení, tak z pohledu obav obyvatel z fyzických kontaktů s ostatními. Přesto oba projekty dosáhly výborných výsledků a ve většině sledovaných parametrech výrazně přeplnily požadované hodnoty.

 

2019 : Vyřešmito – optimalizace a podpora organického šíření platformy na území hl. m. Prahy

 

Přirozeným cílem Projektu byla podpora organického šíření a návštěvnosti platformy Vyřešmito zaměřená na obyvatele Prahy. Pro stanovení úspěšnosti Projektu byly kromě základního cíle stanoveny konkrétní požadované hodnoty u následujících parametrů:

  • zvýšení báze uživatelů sledujících platformu na sociálních sítích
  • snížení nákladů na zadaný požadavek na opravu
  • snížení nákladů na registraci zadavatelů požadavků

Všechny uvedené cíle se nám v období trvání Projektu (červenec 2019 až prosinec 2020) podařilo splnit v průměru na 167%.

Výsledek základního cíle zvýšení organické návštěvnosti obyvatel Prahy považujeme za největší z úspěchů Projektu a jeho vývoj zobrazuje následující graf:

 

2020 : Praho Vyřešmito – vytvoření plnohodnotné mobilní aplikace pro obyvatele Prahy

 

Základním cílem aplikace Praho Vyřešmito bylo vytvoření plnohodnotného mobilního kanálu pro zadávání a administraci oprav v rámci mateřského portálu Vyřešmito. Aplikace již svým názvem míří na obyvatele Prahy. Beta verze aplikace byla spuštěna na přelomu únor-březen 2021. Nejdříve na platformě Android a následně i na platformě iOS. 

Závěr

Primárním cílem byl vývoj a následná publikace plnohodnotné mobilní aplikace Praho-Vyřešmito pro platformy Android a iOS.

Tento cíl je jasně splněn. Aplikace je zdarma ke stažení na obou platformách.

Mobilní aplikace

Stáhnout v App Store

Stáhnout na Google Play

Doplnění

Ukazatel počtu stažení na obou platformách vykazuje hodnoty 100+ a s ohledem na nulovou publicitu aplikace (navazující projekty nebyly ze strany MHMP podpořeny) bude nárůst uživatelů pozvolný.

Vývoj nové aplikace nepřímo podpořil rozvoj mateřského portálu Vyřešmito.

 

 

2020 : Vyřešmito – optimalizace a podpora organického šíření platformy na území hl. m. Prahy II.

 

Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 ovlivněn neustále se měnící situací a omezeními v souvislosti s pandemií COVID-2019. Tomu musela být i přizpůsobena strategie využití poskytnutých prostředků. Z těchto důvodů byla většina funkčních aktivit realizována až v poslední fázi Projektu a nese tedy potenciál do dalších období.

Dalším znakem byla i stále se zhoršující úspěšnost placených online aktivit (PPC, obsahová reklama). Jedním ze zásadních rozhodnutí platformy bylo minimalizovat placené formy propagace a zaměřit se na organické formy, které jsou i předmětem tohoto Projektu.

Důsledkem tohoto kroku se přirozeně snížila návštěvnost i počet zadaných poptávek.

Jako velmi pozitivní hodnotíme fakt, že i přes téměř nulové náklady na placenou online propagaci bylo na platformě také díky výše uvedeným aktivitám v roce 2021:

  • zadáno 1700+ požadavků
  • registrováno 1500+ zadavatelů
  • registrováno 200+ šikulů

Platformy generuje výnosy v řádu desítek tisíc Kč ročně, které pokrývají náklady na její technické zabezpečení a provoz. Základní provoz platformy pro následující období je tedy zajištěn.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat relevantní reklamu i mimo náš web, vyhodnocovat její úspěšnost a zvyšovat tak Vaši spokojnost. Tyto subory cookies nám také pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách, a také určovat, jaké reklamy, reklamní technologie a reklamní sítě jsou pro nás nejužitnější. Na základě těchto cookies můžeme vytvářet profily o vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat relevantní reklamy. Marketingové cookies využíváme i pro zbožové porovnávače cen.