Proč a jak se stát šikulou ?

1. Upozorníme Tě na nové zakázky

Do mobilní aplikace, zadaného emailu a na portál vyřešmito Ti budou chodit zakázky zadavatelů, které budou splňovat podmínky a Tvé dovednosti, které jsi zadal při registraci.

 

2. Podej svou nabídku

Na příchozí zakázky můžeš reagovat svou nabídkou. Cenu nastav tak, aby zadavatele zaujala. Svou cenovou nabídku můžeš kdykoli v průběhu nabídkového řízení upravit. Zadavatel může kdykoli v průběhu nabídkového řízení jednu z nabídek přijmout.

 

3. Kredity v nabídkách

Při odeslání nabídky dostaneš informaci o počtu kreditů, který Ti bude blokován v procesu nabídkového řízení a následně stržen v případě, že Tvoje nabídka bude úspěšná. Kdykoli se Ti zdá, že zadavatel s výběrem zbytečně váhá, svou nabídku můžeš zrušit a znovu tak i použít kredity blokované nabídkou.

 

4. Kontaktuj zadavatele

Pokud bude Tvoje nabídka vybrána, přijde Ti do mobilní aplikace, mailu a do portálu kontakt na zadavatele zakázky. Tvým úkolem je zadavatele kontaktovat a v souladu s nabídkou a v dohodnutý čas odvést slíbenou práci.

 

5. Vyplacení odměny

Po odvedení práce Ti zadavatel vyplatí dohodnutou odměnu a ohodnotí Tvou práci. Při realizaci může po vzájemné dohodě dojít i ke změně zadání a tím i ke změně dohodnuté odměny. Navýšení původně nabízené ceny bez vzájemné dohody zadavatel nemusí příjmout, nebo může být důvodem k horšímu hodnocení. Dobré hodnocení je velmi důležité pro získání dalších zakázek.

 

5. Hodnocení zadavatele

Nakonec Ty provedeš hodnocení zadavatele, tak aby ostatní měli jistotu, že i z Tvého pohledu šikuly proběhlo vše podle dohody.