Vyberte portál:

Magistrát hlavního města Prahy podporuje Vyřešmito!

Říkáte si proč? Základní myšlenka celého projektu Vyřešmito.cz je ta, že co je možné opravit, aby dále sloužilo, se zbytečně nevyhodí. A přesně to byl i důvod, proč se projektem začal zabývat i odbor životního prostředí MHMP.

 

 

Jaký viděli na MHMP potenciál ve Vyřešmito a proč je projekt tak oslovil?

  • Šetrný přístup k životnímu prostředí a snížení konzumního přístupu
  • Komunitní pojetí projektu, kdy celý systém udržuje „sousedské“ vztahy
  • Přímé kontaktování a konkrétní nabídky prostřednictvím portálu a aplikace

Zejména z těchto důvodů jsme byli osloveni Odborem životního prostředí MHMP již počátkem roku 2018. Výsledkem několika jednání bylo i podání žádostí o dva granty. Konkrétně se jednalo o žádosti v oblasti grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Prahy. Obě dvě žádosti byly nejdříve doporučeny ke schválení a následně schváleny Radou hlavního města Prahy.

Dva schválené granty na zvýšení povědomí o projektu

Od druhé poloviny roku 2019 tak hlavní město Praha podporuje portál Vyřešmito, především co se týče zadávání požadavků na opravy všeho druhu. Abychom my všichni mohli využít co nejvíce starých věcí, které ještě mohou dobře posloužit. Snížíme tak nejen množství vyprodukovaného odpadu, ale také se vymezíme proti spotřebnímu konzumu. Hlavní město Praha se tak zapojilo do projektu s cílem co nejvíce zvýšit povědomí o našem projektu a uspokojit tak poptávky nejrůznějšího druhu. Tak, aby každý věděl, že ta možnost tady je. A první myšlenkou by mělo být to, že opravovat a udržovat to, co máme, dává smysl.